Červnové schůzky Junior Ranger

Do konce června se uskuteční ještě 2 schůzky v pozměněných termínech:

21.6.2018 – navštíví nás RNDr. Hušková a Ing. Ptáček u bude instruktáž k letnímu návštěvnickému průzkumu Jizerských hor

28.6.2018-přednáška Základy Ekologie

Schůzka mimořádně v pátek 26. ledna

Výjimečně se uskuteční poslední lednová schůzka v pátek dne 26.1.2018 od 15:30 hodin v klubovně v Liberci-Kateřinkách. Na programu je diskuse k dosavadním výsledkům návštěvnického průzkumu, kontrola vyplněných formulářů a další.

Všichni, kteří se průzkumu účastní si vezmou na schůzku všechny dosud vyplněné formuláře, případně vyplněné excelové tabulky.

Kompletace fotogalerie

Dnes byla dokončena fotogalerie z naší oddílové činnosti a byly publikovány historické fotografie z akcí od roku 1996 až do současnosti včetně naskenovaných stránek historických kronik. Celou fotogalerii najdete v sekci Fotogalerie.

Členské příspěvky na rok 2018

Upozorňujeme, že do 28.2.2018 je potřeba uhradit členské příspěvky ČSOP na rok 2018. Výše příspěvku je stanovena pro členy MOP na 200 Kč. Ti členové, kteří jsou registrováni v rámci rodinného členství platí 500 Kč za celou rodinu.

Příspěvky je možno uhradit hotově na oddílových schůzkách nebo bankovním převodem na účet ZO ČSOP č. 45303574/0600, konstantní symbol: 4714, variabilní symbol: datum narození ve formátu RRRRMMDD, specifický symbol 2018. Do zprávy pro příjemce uveďte text: členský příspěvek ČSOP 2018 – jméno + příjmení.

Všichni, co uhradí včas členské příspěvky, obdrží na počátku dubna novou známku, kterou se prodlužuje platnost členského průkazu o další rok.