Kompletace fotogalerie

Dnes byla dokončena fotogalerie z naší oddílové činnosti a byly publikovány historické fotografie z akcí od roku 1996 až do současnosti včetně naskenovaných stránek historických kronik. Celou fotogalerii najdete v sekci Fotogalerie.

Členské příspěvky na rok 2018

Upozorňujeme, že do 28.2.2018 je potřeba uhradit členské příspěvky ČSOP na rok 2018. Výše příspěvku je stanovena pro členy MOP na 200 Kč. Ti členové, kteří jsou registrováni v rámci rodinného členství platí 500 Kč za celou rodinu.

Příspěvky je možno uhradit hotově na oddílových schůzkách nebo bankovním převodem na účet ZO ČSOP č. 45303574/0600, konstantní symbol: 4714, variabilní symbol: datum narození ve formátu RRRRMMDD, specifický symbol 2018. Do zprávy pro příjemce uveďte text: členský příspěvek ČSOP 2018 – jméno + příjmení.

Všichni, co uhradí včas členské příspěvky, obdrží na počátku dubna novou známku, kterou se prodlužuje platnost členského průkazu o další rok.

Průzkum návštěvnosti CHKO Jizerské hory

V zimních měsících letošního roku budeme provádět pro potřeby orgánů ochrany přírody průzkum návštěvnosti CHKO Jizerské hory. Průzkum je prováděn pomocí anketních dotazníků na 3 různých nástupních místech v horách. Výsledky budou sloužit k dalšímu směrování návštěvnické infrastruktury v CHKO. Pokud se chceš na průzkumu také podílet, vše se dozvíš na oddílové schůzce dne 11.1.2018 od 16:00 v klubovně ČSOP v Kateřinkách.