Průzkum návštěvnosti CHKO Jizerské hory

V zimních měsících letošního roku budeme provádět pro potřeby orgánů ochrany přírody průzkum návštěvnosti CHKO Jizerské hory. Průzkum je prováděn pomocí anketních dotazníků na 3 různých nástupních místech v horách. Výsledky budou sloužit k dalšímu směrování návštěvnické infrastruktury v CHKO. Pokud se chceš na průzkumu také podílet, vše se dozvíš na oddílové schůzce dne 11.1.2018 od 16:00 v klubovně ČSOP v Kateřinkách.