O nás

Logo ČSOP

Oddíl Junior Ranger Jizerské hory vznikl v roce 1996, navazuje však na dlouholetou tradici výchovy mladých ochránců přírody v CHKO Jizerské hory.

Našimi členy jsou děti a mládež ve věku 12 – 19 let z Liberecka a okolí.

Jsme součástí 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory jako řádně registrovaný oddíl mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody.

Logo Europarc Junior Ranger

Od roku 2007 jsme se zapojili do celoevropského projektu mladých strážců „Junior Ranger“, který realizujeme pod záštitou mezinárodní organizace Europarc Federation ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Regionálním pracovištěm Liberecko.

Pořádáme pravidelné schůzky 1 × za 14 dní, kde si prohlubujeme přírodovědné a ekologické znalosti.

Letní Junior Ranger Camp na Tetřeví chatě v Jizerských horách

Kromě toho jezdíme nejméně 1 × měsíčně na víkendové akce do našich blízkých Jizerských hor, do Lužických hor nebo dalších zajímavých lokalit, kde se seznamujeme s prací Stráže přírody, pomáháme při strážní službě, provázíme a informujeme návštěvníky hor, ale také pomáháme při údržbě maloplošných chráněných území, opravujeme naučné stezky, značíme rezervace či sázíme a ochraňujeme v horách nové stromky.

Spolupracujeme také s podobnými skupinami Junior Ranger v Krkonošském národním parku a NP Šumava a pořádáme společná setkání. Naši členové se také dle možností zúčastňují mezinárodních akcí Junior Ranger konaných v různých místech celé Evropy.

Čas zbývá též na zábavu – dobrodružné hry v přírodě, horolezecký nebo speleologický výcvik, nácvik záchrany nebo přežití v horách, běžecké lyžování či cykloturistiku.

Vyvrcholením naší činnosti je každoroční zimní a letní ochranářský tábor.

Podrobněji

Sázení stromků PR Čihadla (CHKO Jizerské hory)

Scházíme se 1x za 14 dní v v klubovně v Liberci – Kateřinkách. Během schůzek se učíme vše potřebné, co potřebuje mladý strážce vědět o přírodě a její ochraně – promítáme si, besedujeme s profesionálními odborníky, učíme se poznávat zvířata a rostliny, ale také hrajeme různé ekohry.

Nejméně jednou měsíčně vyrážíme na víkendové výpravy, jejichž náplň je buď pracovní nebo poznávací. Účastníme ochranářských brigád, během nichž spolu s dospělými členy naší ZO ČSOP zajišťujeme některé terénní ochranářské práce v CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a v přírodním parku Ještěd, staráme se o naučné stezky, pečujeme o významné mokřadní plochy s výskytem kriticky ohrožených vstavačů nebo ošetřujeme výsadby stromků na náhorní plošině Jizerských hor.

Dále vyrážíme na různé poznávací výpravy – exkurze do zajímavých míst CHKO Jizerské a Lužické hory, seznamujeme se s prací stráže přírody, učíme se poznávat chráněné rostliny a živočichy, stopovat jejich projevy, snažíme se podávat informace návštěvníkům CHKO. Pomáháme při monitoringu sýčků a tetřívků v Ptačí oblasti Jizerské hory. Ale také se učíme pohybu v horském terénu, přežití v zimní přírodě, poskytovat první pomoc, učíme se tábořit pod stany, pod širákem, pokoušíme se slézat skály, spouštíme se do jeskyní, v zimě pak pořádáme lyžařské výpravy, zimní táboření a jiné drsňácké akce…

Kosení rákosin PR Brazilka (CHKO Lužické hory)

Jako základna na většinu akcí nám slouží naše terénní stanice Tetřeví chata vysoko v Jizerských horách, kam není zaveden elektrický proud a nedosahuje signál mobilních telefonů.

O jarních prázdninách zde pořádáme týdenní zimní ochranářský tábor, během kterého se kromě zimních radovánek na běžkách učíme orientaci v zimní přírodě, zimnímu táboření, rozdělávání ohně na sněhu, slézání ledopádů. Nezapomenutelné jsou také romantické večery při petrolejkách u rozpálených kamen s vyprávěním, zpíváním a různými soutěžemi.

V létě zde pak každoročně probíhá čtrnáctidenní Junior Ranger Camp. Během něj pořádáme různé exkurse, cyklovýlety, pomáháme při výkonu strážní služby – kontrolujeme sběrače borůvek, vjezdy vozidel do CHKO, monitorujeme návštěvnost. Kromě toho také pomáháme při údržbě chráněných území, ale čas také zbývá na celotáborovou hru, ochranářskou olympiádu, závěrečný puťák a další kratochvíle.

Činnost oddílu byla finančně podpořena z Dotačního fondu Libereckého kraje

Naši činnost dále finančně a materiálně podporují:
Město Osečná Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP