Zimní tábor na Tetřeví chatě 24. – 28. 2. 2024

Když jsme přijeli první den na chatu, tak jsme si vybalovali věci a povlékli postele. Pak jsme zatopili v kamnech aby jsme to vytopili pak jsme šli na procházku na vodopád ve Štolpichu. Potom jsme přišli z procházky a měli jsme oběd.  Po obědě jsme měli polední klid a potom jsme šli na další procházku na Čihadla,  zpátky jsme to vzali přes starý Žďárecký chodník. Jak jsme došli na chatu, tak jsme si dali večeři a šli jsme na večerní program a pak spát.
Druhý den jsme šli na snídani a po snídani jsme se začali balit na výlet na Ořešník. Tam jsme šli lesní cestou po hřebeni a zpátky jsme šli na chatu po staré haťové turistické cestě.
Třetí den jsme vstali na snídani a po snídani jsme šli se balit na výlet přes Hlídače Koutu na Frýdlantské cimbuří a cestou zpátky jsme to vzali Kozí stezkou na chatu.
Čtvrtý den jsme po snídani šli na výlet a uklidit do sedla Holubníku nepořádek po neukázněných turistech v okolí nouzového přístřešku.  Ze sedla Holubníku jsme to vzali po rozvodnici přes Ptačí kupy a zpátky lesní cestou na chatu. Odpoledne po návratu se nám podařilo opravit prasklou hadici vodovodu ze studny.
Pátý poslední den tábora jsme uklízeli naší základnu a jeli jsme domů.

(zapsal Martin Brož)

Fotogalerie z akce

Za Brtnickými ledopády – 27. 1. 2024

Výpravy se zúčastnilo celkem 10 členů, kteří se vešli do 2 aut. Jedno auto vyrazilo z Osečné, druhé z Nové Vsi. Sešli jsme se ve Cvikově na parkovišti před Penny, odkud jsme pak společně vyrazili do Brtníků. Zaparkovali jsme na začátku údolí Vlčího potoka.

Odtud jsme se vydali podél toku dolů, směrem do nitra Národního parku České Švýcarsko. Hned na začátku nás překvapily obrovské holiny – následky těžby porostů napadených kůrovcem. Na území národního parku pak stálo mnoho uschlých stromů, často zlámaných nebo vyvrácených. Připadali jsme si jako uprostřed nějaké apokalypsy. Údolí vypadalo zcela jinak, než při poslední naší návštěvě ještě před koronarovirovou epidemií. I přesto jsme našli uprostřed mrtvého lesa několik krásných ledopádů. 

Když jsme se pokochali ledovou krásou, vystoupali jsme z údolí vzhůru k Brtnickému hrádku. Zde opět výhledem opět skýtal obraz mnoha mrtvých stromů. Holinou jsme pak došli až k Soví jeskyni, kde jsme si připomněli slavnou kultovní knihu Miloše Zapletala, která se váže k tomuto místu. Odtud jsme pak šli kolem vybydlených budov někdejší zotavovny Štemberk až nad Brtníky, kde jsme zabočili přes louku dolů k našim autům. Celkem jsme ušli asi 10 km.

Auty jsme pak přejeli na druhý konec obce Brtníky, do osady Kopec, kde jsme navštívili tamní útulnou hospůdku U Oty. Zde jsme se vydatně posilnili specialita,i tamní domácí kuchyně. Jedna skupina se pak vydala autem zpět přímo do Osečné, druhá skupinka se pak cestou ještě zastavila v Lužických horách v Dolní Světlé. Zde jsme si dali ještě malý 5 km okruh přes skautská tábořiště na Svitávce až ke státní hranici a Žitavskými horami ke Krakonošově boudě na Wache, kde jsme se pokochali pohledem na Horní Lužici. Poté jsme navštívil mokřadní PP Brazilka, kde členové našeho oddílu kdysi na několika brigádách vyřezávali náletové dřeviny. Za soumraku jsme se pak vydali autem domů.

Fotografie z výpravy

Youth in Parks Day 23. 9. 2023

V rámci celoevropské akce „Youth in Parks Day“ pořádané Europarc Federation jsme uspořádali brigádu na Tiché říčce v Jizerských horách, kde jsme kosili mokřadní louku a vyřezávali náletové dřeviny a keře. Celkem nás bylo 16 statečných, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli přírodě Jizerských hor. Lokalita, která se nachází v ochranném pásmu PR Tichá říčka v Hraběticích, nebyla po roce 1945 pravidelně obhospodařována a tak v rámci sukcese postupně zarůstala a mělnila se v les. Po našich zásazích v uplynulých letech a během letošního roku se tamní ekosystémy postupně mění a obnovuje se původní ekosystém horské louky. 

Fotografie z akce jsou zde.

Video na FB Europarc Federation

Výstavba žabích zábran Chrastná 19.3.2022

Sešli jsme se na autobusovém nádraží v Liberci, bylo nás celkem 6. Pak jsme vydali autem přes Ještěd do Osečné. Zde jsme se sešli se zbylými našimi 2 členy  Vaškem a Monikou. V 9 hodin ještě dorazilo 8 členů našeho oddílu Zbojníci. Po krátké instruktáži, kterou provedl náš předseda, Vašek Köhler jsme se pustili do práce. Podél silnice II/295 mezi Osečnou a Chrastnou jsme začali natahovat mobilní sítě – zábrany, tak aby se žádná žába nemohla dostat na silnici. V určených rozestupech jsme pak zakopali sběrné plastové kbelíky, které slouží k zachytávání žab.

Okolo poledne bylo vše hotovo, a tak jsme si společně opekli na ohni špekáčky a jiné dobroty. Po 13 hodině jsme vyrazili zpět směr Liberec. Cestou jsme se ještě zastavili na osečenském hřbitově, kde jsme si prohlédli starobylé hroby původních obyvatel zdejšího kraje. 

Fotografie z akce