Letní ochranářský tábor – Junior Ranger Camp „Tetřevky 2024“

Letní ochranářský tábor – Junior Ranger Camp „Tetřevky 2024“

Termín: 19. 7.  – 3. 8. 2024
Místo konání: Tetřeví chata

 • Tábor je určen pro zdatné děti – děvčata a chlapce ve věku 10 – 18 let se zájmem o přírodu.
 • Tábora se mohou zúčastnit i nečlenové ČSOP.
 • Zaměření tábora je na poznávání přírody Jizerských hor a její praktickou ochranu. 
 • Během tábora budeme plnit různé aktivity v rámci mezinárodního programu výchovy mladých strážců přírody “Junior Ranger” pod záštitou celoevropské organizace Europarc Federation.
 • Budeme podnikat výpravy do zajímavých míst Jizerských hor, učit se poznávat rozličné přírodniny, nacvičíme si přežití v horské přírodě, vyzkoušíme si základy první pomoci a zkusíme si také základní horolezecký výcvik.
 • Společně s dospělými strážci přírody budeme pomáhat při kontrolách dodržování podmínek ochrany přírody, nacvičíme si provádění návštěvníků.
 • Několik dnů budeme věnovat také pomoci jizerskohorské přírodě (kosení mokřadů v PR Tichá říčka, úklid odpadků)
 • Čas zbude také na dobrodružné hry, táborovou olympiádu a koupání v horském rybníce.
 • Ubytování je zajištěno v objektu terénní stanice Tetřeví chata. Po celou dobu je zajištěno stravování 4x denně, mytí teplou vodou min. 3x týdně v táborové koupelně.
 • Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přihlášek.

Cena: 4000 Kč (pro členy ČSOP 3700 Kč)

 • Do 15.5.2024 je nutné uhradit rezervační zálohu ve výši 2000 Kč na účet ZO ČSOP – 45303574/0600, variabilní symbol – datum narození účastníka (ve formátu RRRRMMDD).
 • Do 20.6.2024 je nutné na základě zaslané faktury doplatit zbylou část poplatku.
 • Storno podmínky: při zrušení účasti za jakéhokoli důvodu do 20.6.2024 bude účastnický poplatek vrácen celý, při odřeknutí účasti do 5.7.2024 bude vráceno 80% poplatku, po 5.7.2024 pak 50% poplatku. V případě odřeknutí účasti po 10.7.2024 z důvodu náhlého závažného onemocnění znemožňujícího účast, nařízené izolace či karantény bude vráceno 80% poplatku oproti předložení lékařského potvrzení.
 • Děti, které pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin a na něž rodiče pobírají přídavky na děti nebo jiné dávky státní sociální podpory, mohou požádat o finanční příspěvek na tábor až do výše 2000 Kč v rámci projektu České rady dětí a mládeže Darujeme kroužky dětem.

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2024 

Přihlášky: členové oddílů MOP Junior Ranger Jizerské hory a MOP Zbojníci se přihlašují pomocí aplikace Levitio (propozice byly všem členům zaslány), nečlenové se mohou přihlásit pomocí elektronického formuláře: https://1url.cz/AKYOT

Přijímáme nové členy


V novém školním roce 2023/24 přijímáme opět do řad mladých strážců nové členy – zdatné dívky a chlapce od 10 do 18 let s opravdovým zájmem o přírodu a její ochranu.
Podrobné informace o naší činnosti najdete v rubrice O nás. Zájemci se mohou přihlásit pomocí webového formuláře nebo mohou přijít přímo na některou z našich schůzek, které se konají každých 14 dní, vždy ve středu od 16:00 do 18:00 v naší klubovně v Liberci – Kateřinkách. Rozpis schůzek najdete v našem kalendáři.

 

Děti, které pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin a na něž rodiče pobírají přídavky na děti nebo jiné dávky státní sociální podpory, mohou požádat na 1. pololetí školního roku 2023/24 o finanční příspěvek až do výše 2000 Kč na členství a víkendové aktivity v našem oddíle v rámci projektu České rady dětí a mládeže Darujeme kroužky dětem.

Zimní tábor na Tetřeví chatě 24. – 28. 2. 2024

Když jsme přijeli první den na chatu, tak jsme si vybalovali věci a povlékli postele. Pak jsme zatopili v kamnech aby jsme to vytopili pak jsme šli na procházku na vodopád ve Štolpichu. Potom jsme přišli z procházky a měli jsme oběd.  Po obědě jsme měli polední klid a potom jsme šli na další procházku na Čihadla,  zpátky jsme to vzali přes starý Žďárecký chodník. Jak jsme došli na chatu, tak jsme si dali večeři a šli jsme na večerní program a pak spát.
Druhý den jsme šli na snídani a po snídani jsme se začali balit na výlet na Ořešník. Tam jsme šli lesní cestou po hřebeni a zpátky jsme šli na chatu po staré haťové turistické cestě.
Třetí den jsme vstali na snídani a po snídani jsme šli se balit na výlet přes Hlídače Koutu na Frýdlantské cimbuří a cestou zpátky jsme to vzali Kozí stezkou na chatu.
Čtvrtý den jsme po snídani šli na výlet a uklidit do sedla Holubníku nepořádek po neukázněných turistech v okolí nouzového přístřešku.  Ze sedla Holubníku jsme to vzali po rozvodnici přes Ptačí kupy a zpátky lesní cestou na chatu. Odpoledne po návratu se nám podařilo opravit prasklou hadici vodovodu ze studny.
Pátý poslední den tábora jsme uklízeli naší základnu a jeli jsme domů.

(zapsal Martin Brož)

Fotogalerie z akce

Za Brtnickými ledopády – 27. 1. 2024

Výpravy se zúčastnilo celkem 10 členů, kteří se vešli do 2 aut. Jedno auto vyrazilo z Osečné, druhé z Nové Vsi. Sešli jsme se ve Cvikově na parkovišti před Penny, odkud jsme pak společně vyrazili do Brtníků. Zaparkovali jsme na začátku údolí Vlčího potoka.

Odtud jsme se vydali podél toku dolů, směrem do nitra Národního parku České Švýcarsko. Hned na začátku nás překvapily obrovské holiny – následky těžby porostů napadených kůrovcem. Na území národního parku pak stálo mnoho uschlých stromů, často zlámaných nebo vyvrácených. Připadali jsme si jako uprostřed nějaké apokalypsy. Údolí vypadalo zcela jinak, než při poslední naší návštěvě ještě před koronarovirovou epidemií. I přesto jsme našli uprostřed mrtvého lesa několik krásných ledopádů. 

Když jsme se pokochali ledovou krásou, vystoupali jsme z údolí vzhůru k Brtnickému hrádku. Zde opět výhledem opět skýtal obraz mnoha mrtvých stromů. Holinou jsme pak došli až k Soví jeskyni, kde jsme si připomněli slavnou kultovní knihu Miloše Zapletala, která se váže k tomuto místu. Odtud jsme pak šli kolem vybydlených budov někdejší zotavovny Štemberk až nad Brtníky, kde jsme zabočili přes louku dolů k našim autům. Celkem jsme ušli asi 10 km.

Auty jsme pak přejeli na druhý konec obce Brtníky, do osady Kopec, kde jsme navštívili tamní útulnou hospůdku U Oty. Zde jsme se vydatně posilnili specialita,i tamní domácí kuchyně. Jedna skupina se pak vydala autem zpět přímo do Osečné, druhá skupinka se pak cestou ještě zastavila v Lužických horách v Dolní Světlé. Zde jsme si dali ještě malý 5 km okruh přes skautská tábořiště na Svitávce až ke státní hranici a Žitavskými horami ke Krakonošově boudě na Wache, kde jsme se pokochali pohledem na Horní Lužici. Poté jsme navštívil mokřadní PP Brazilka, kde členové našeho oddílu kdysi na několika brigádách vyřezávali náletové dřeviny. Za soumraku jsme se pak vydali autem domů.

Fotografie z výpravy

Placení členských příspěvků ČSOP na rok 2024

Upozorňujme, že do konce února 2024 je třeba, aby každý člen oddílu uhradil příspěvky ČSOP na rok 2024.

 • Výše členských příspěvků zůstává nezměněna, t.j. 300 Kč za osobu, v případě rodinného členství 600 Kč za celou rodinu (t.j. 2 a více rodinných příslušníků jsou členy ČSOP)
 • Prosíme o uhrazení členských příspěvků bankovním převodem na č. účtu ZO ČSOP 45303574/0600, variabilní symbol datum narození ve formátu RRRRMMDD, specifický symbol 2024. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena, za kterého je příspěvek hrazen

Zimní ochranářský tábor Junior Ranger Tetřevky 24. – 28. 2. 2024

Zimní ochranářský tábor Junior Ranger Tetřevky 24. – 28. 2. 2024
 • Jako každoročně budeme pořádat o jarních prázdninách pětidenní ochranářský tábor na naší základně Tetřeví chata.
 • Ubytování a stravování bude v prostorech terénní základny.
 • Na programu je ochranářský program – zimní hry, výlety na sněžnicích, nácvik přežití v zimní přírodě a další radovánky.
 • Vařit si budeme skromně ze zásob na základně, zbytek si vyneseme na zádech.
 • Sraz: 24. 2. 2024 8:30 Autobusové nádraží ČSAD Liberec (Autobusem)

 • Cíl: Tetřeví chata

 • Návrat: 28. 2. 2024 16:30 vlakové nádraží Liberec (Vlakem)

 • Cena: 500 Kč Cena zahrnuje náklady na společné stravování. Vybírá se v hotovosti při odjezdu,

 • Termín potvrzení účasti: 18. 2. 2024 18:00

 • S sebou:
  • batoh
  • ložní povlečení na spaní (pokud nemáš již na chatě)
  • Mikina
  • Spodní prádlo
  • Pevná obuv
  • Věci na hygienu
  • Šátek
  • Ponožky
  • Papírové kapesníky
  • Baterka
  • Šátek
  • Bunda větrovka
  • Pláštěnka
  • Zápisník a tužka
  • KPZ
  • Kapesní nůž
  • Láhev na pití
  • Čepice
  • Rukavice
  • píšťalka na krk
  • lyžařské hůlky pro chůzi v terénu (pokud si chceš vzít běžky, můžeš)
  • zimní návleky na boty

  Věci je potřeba si dobře sbalit do batohu, poneseš si je Velkým Štolipichem na zádech. neber zvytečnosti, vše se pronese.

  Na sobě zimní oblečení – bundu větrovku, kalhoty, kotníkové nepromokavé turistické boty + návleky

 • Přihlášky: členové oddílů MOP Zbojníci a MOP Junior Ranger Jizerské hory se přihlašují pomocí aplikace Levitio (pozvánky byly rozeslány), ostatní účastníci se mohou přihlásit pomocí webového formuláře nejpozději do 18. 2. 2024.