Letní ochranářský tábor Junior Ranger Camp Tetřevky 2023 14.7. – 29. 7. 2023

 • Tábor se uskuteční na naší základně Tetřeví chata v Jizerských horách
 • Tábor je určen pro zdatné dívky a chlapce ve věku 9 – 17 let se zájmem o přírodu.
 • Zaměření tábora je na poznávání přírody Jizerských hor a její praktickou ochranu. 
 • Během tábora budeme plnit různé aktivity v rámci mezinárodního programu výchovy mladých strážců přírody “Junior Ranger” pod záštitou celoevropské organizace Europarc Federation.
 • Budeme podnikat výpravy do zajímavých míst Jizerských hor, učit se poznávat rozličné přírodniny, nacvičíme si přežití v horské přírodě, vyzkoušíme si základy první pomoci a zkusíme si také základní horolezecký výcvik.
 • Společně s dospělými strážci přírody budeme pomáhat při kontrolách dodržování podmínek ochrany přírody, nacvičíme si provádění návštěvníků.
 • Několik dnů budeme věnovat také pomoci jizerskohorské přírodě (ošetřování výsadeb nových stromků, kosení mokřadních ploch apod.)
 • Čas zbude také na dobrodružné hry, táborovou olympiádu a koupání v horském rybníce.
 • Ubytování je zajištěno v objektu terénní stanice Tetřeví chata. Po celou dobu je zajištěno stravování 4x denně, mytí teplou vodou min. 3x týdně v táborové koupelně.
 • Na zajištění chodu základny se účastníci rovnoměrně podílejí formou služeb.
 • Přihlášení: členům MOP Zboníci a MOP Junior Ranger byla pozvánka rozeslána pomocí aplikace Levitio. Nečlenové se mohou přihlásit pomocí webové přihlášky. Termín přihlášení: nejpozději do 30.4.2023.
 • Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přihlášek.
 • Cena: 3700 Kč (3500,- pro členy ČSOP).
 • Do 30.4.2023 je nutné uhradit rezervační zálohu ve výši 1700 Kč  na účet ZO ČSOP – 45303574/0600, variabilní symbol – datum narození účastníka (ve formátu RRRRMMDD).  Do 15.6.2023 je nutné na základě zaslané faktury doplatit zbylou část poplatku.
 • Storno podmínky: při zrušení účasti za jakéhokoli důvodu do 15.6.2023 bude účastnický poplatek vrácen celý, při odřeknutí účasti do 30.6.2023 bude vráceno 80% poplatku, po 30.6.2023 pak 50% poplatku. V případě odřeknutí účasti po 10.7.2023 z důvodu náhlého závažného onemocnění znemožňujícího účast, nařízené izolace či karantény bude vráceno 80% poplatku oproti předložení lékařského potvrzení.