Světla nad bunkry

V rámci naší víkendové výpravy jsme sobotní večer, dne 23. 9. 2023, věnovali připomínce 85. výročí mobilizace čs. armády na podzim 1938. V rámci celostátní akce „Světla nad bunkry“ jsme nasvítili objekt lehkého opevnění J1/109/A-160 pod horou Jizera.

Minutou ticha jsme uctili památku všech padlých obránců našich hranic během smutných zářijových událostí 1938.