Zahajovací výprava 14. – 16. 9. 2018

Sešli jsme se v pátek jako obvykle na autobusovém nádraží ČSAD v Liberci. Auty jsme se přesunuli na naší základnu Tetřeví chata, kde jsme si uvařili večeři.

V sobotu ráno nás uvítalo slunečné počasí. V půl deváté jsme vyrazili autem na Tichou říčku, kde nás čekala další ochranářská brigáda – výřez náletových smrků z mokřadní plochy. Počkali jsme na našeho předsedu Vaška Köhlera, který přijel s malým Vénou a dali jsme do práce. Okolo poledne jsme měli hotovo a uprostřed louky vyrostla velká hromada klestí.

Po malé svačině jsme se přesunuli k Hřebenovému buku nad Oldřichovem v Hájích. Odtud jsme se pak pěšky s nářadím vydali ke Skalnímu hradu, kde jsme rozřezali a odklidili obrovský buk, který spadl při větrné kalamitě přes cestu. Pak jsme se vrátili zpět do Oldřichova a usadili jsme se v útulném horském saloonu „U Kozy“, kde jsme si dali pozdí oběd. S plnými žaludky jsme se vydali na Tetřevky, kde jsme se již věnovali odpočinku a hrám.

V neděli jsme rozřezali a uklidili přivezené dřevo a udělali nějaké další drobné práce na základně. Okolo poledne jsme potom vyrazili zpět domů.