Placení členských příspěvků ČSOP na rok 2024

Upozorňujme, že do konce února 2024 je třeba, aby každý člen oddílu uhradil příspěvky ČSOP na rok 2024.

  • Výše členských příspěvků zůstává nezměněna, t.j. 300 Kč za osobu, v případě rodinného členství 600 Kč za celou rodinu (t.j. 2 a více rodinných příslušníků jsou členy ČSOP)
  • Prosíme o uhrazení členských příspěvků bankovním převodem na č. účtu ZO ČSOP 45303574/0600, variabilní symbol datum narození ve formátu RRRRMMDD, specifický symbol 2024. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena, za kterého je příspěvek hrazen