Za tajemstvím Cimmaronu 2. 12. 2017

Byla to jednodenní akce. Sešli jsme se v sobotu ráno u školy Osečné, bylo nás celkem 10, včetně maminky Radka a Aleše. Odtud  jsme se přepravili auty na Pinku, kde započala naše výprava do tajuplného údolí Zábrdky. Prohlédli jsme si zbytek Čertovy zdi, hledali jsme hraniční mezníky bývalé protektorátní hranice a navštívili jsme bývalou prosečskou vodárnu se starodávným trkačem. Cestou jsme si ukazovali různé biotopy v údolní nivě, mokřady a pozorovali jsme ptáky. Před polednem jsme dorazili na skautské tábořiště, kde jsme si uvařili čaj. Poté jsme se vydali dále kolem Kozmické vodárny a Pytlíkovského mlýna, až jsme dorazili k tramské osadě Cimmaron v Údolí zlomeného hnátu. Zde jsme si prohlédli srub a ochutnali vodu z místní vyvěračky. Zpátky jsme přešli Zábrdku po viklavém můstku a vydali jsme se dále po proudu říčky Zábrdky. V jednom místě nám cestu přehradil obrovský padlý strom, který jsme museli obcházet vysoko svahem. Když už jsme byli nahoře, tak jsme se rozhodli, že půjdeme zkratkou přímo lesem do našeho cíle ve Strážišti. Výstup to byl pořádný, ale nakonec jsme vylezli malým žlebem přímo na okraj obce. Došli jsme na náves a zde jsme se usadili ve krásně vytopené hospůdce U Nevyhoštěných, kde se zastavil čas. Dali jsme si výbornou bramboračku, která nás zahřála a pak jsme jen počkali na auta, která nás dopravila zpět do Osečné.