Zahajovací výprava 1. – 3. 9. 2017

Sešli jsme se v pátek odpoledne v Liberci. Bylo nás celkem 9. Vyrazili jsme 2 auty na Tetřevky. Počasí bylo slušné, a tak jsme si udělali malý táborák. Poté jsme šli spát.

V sobotu ráno jsme vyrazili ve dvou týmech na dobrodružnou hru na Hejnický hřeben. Cíl byl v Kristiánově, kde se konala Mariánská pouť. Po návštěvě pouti a nákupu laskomin jsme se společně vypravili zpět na Tetřevky. Cestou jsme nasbírali spoustu hub. Odpoledne ještě zbyl čas na přípravu dřeva na zimu. Po večeři jsme v klubovně hry a poté jsme zkoušeli sledovat říjící jeleny v lese. Bohužel jsme zaslechli pouze jednoho.

V neděli jsme se nasnídali a pracovali jsme na základně. Poté jsme se vydali zpět do Liberce.