Červnové schůzky Junior Ranger

Do konce června se uskuteční ještě 2 schůzky v pozměněných termínech:

21.6.2018 – navštíví nás RNDr. Hušková a Ing. Ptáček u bude instruktáž k letnímu návštěvnickému průzkumu Jizerských hor

28.6.2018-přednáška Základy Ekologie