Zamykání jantarové stezky 6. – 8. 10. 2017

Sešli jsme v pátek odpoledne v Osečné a v Liberci, odkud jsme vyrazili na Tetřevky. Zde již čekal Carlos s Jedličkou. Počasí bylo nevlídné, typicky jizerské. Zatopili jsme a navečeřeli jsme se. Poté jsme si v klubovně vyprávěli o lesní moudrosti. Pozdě večer dorazil Míla s malým Vašíkem.

V sobotu jsme se 2 auty přepravili do Oldřichova v Hájích, k Hřebenovému buku, odkud jsme vyrazili ve 2 skupinách na naučnou stezku. Cestou jsme sbírali odpadky, čistili svodnice a vyřezávali padlé stromy přes cestu. Počasí bylo spíše aprílové – chvílemi pršelo, chvílemi svítilo slunce. Okolo 3 hodiny odpoledne jsme vrátili promoklí k Hřebenovému buku. Přesunuli jsme se auty na Hemmrich, kde jsme se krátce v saloonu U Kozy krátce občerstvili. Poté jsme vyrazili opětovně nahoru na Tetřevky. Zde jsme se usušili a připravili večeři. Pak jsme hráli různé hry, které připravil Milan, a zpívali s Tomášovou kytarou.

V neděli bylo počasí již lepší, a tak jsme mohli udělat některé údržbové práce na naší základně. Poté jsme se vydali do Liberce, Míla bohužel s nemocným Vašíkem, který nastydl při brigádě.